PŘEDNÁŠKY

Interaktivní besedy pro děti mateřských a základních škol

Zábavnou a vzdělávací formou se malí posluchači seznamují s naší přírodou a s pohádkově-naučnými knihami, kterých jsem autorem.

BESEDA S PANEM SPISOVATELEM POLÁČKEM

8. 3. 2023

Naše pozvání do MŠ Velké Hoštice přijal autor hmyzích příběhů pan Rostislav Poláček. Děti měly možnost nahlédnout do života hmyzu. Interaktivní formou se dozvěděly o nových kamarádech, kteří žijí všude kolem nás a sdílí společně s námi život na tomto světě.

Co víme o hmyzu? Kde bydlí? Jak žijí, vyrůstají, pomáhají? Můžou být vůbec našimi kamarády? Můžeme i my jako děti, těmto novým kamarádům pomoci? Co pro ně můžeme udělat, aby náš i jejich život byl zdravý a spokojený?

Naučili jsme se poznávat hmyz podle fotografii, vyprávění a také jsme měli možnost nahlédnout do vitrínek skutečného hmyzu. To vše, a ještě mnohem více jsme zažili díky novým knihám, ze kterých již máme možnost předčítat dětem MŠ Velké Hoštice. 

Lenka P., Velké Hoštice

Nabídka

 • Přednáška na téma „Kam mizí opylovatelé a proč je musíme chránit?“
  Vhodné pro předškolní děti a žáky nižšího stupně základní školy.

Přibližně hodina interaktivního povídání o opylování, opylovatelích, samotářských včelách a jejich ochraně v návaznosti na vydané knihy s názvy „Hmyzí pohádky z květinové zahrádky“„U nás v Hmyzáčkově“.

Obsah přednášky:

 • Co nebo kdo jsou opylovatelé?
 • Kdo jsou samotářské včely?
 • Co je hmyzí domeček?
 • Představení zmiňovaných knížek.
 • Diskuze.
 • Každý posluchač obdrží malý dárek.
Úžasná beseda pana Poláčka o hmyzu, navazující na jeho krásnou knížku Hmyzí pohádky z květinové zahrádky naše děti velmi zaujala a troufám si říct, že si odnesly i spoustu zajímavých vědomostí, které si budou určitě pamatovat.

Vše probíhalo hravou formou se spoustou názorných pomůcek. I za nás, paní učitelky, mohu besedu pana Poláčka jen doporučit. Těšíme se na další...
Hana J., Krnov
Poutavé povídání o včelkách, spoustu zajímavých informací o ostatních opylovačích, seznámení s překrásně ilustrovanými knihami a nakonec instalace hmyzího domečku, to vše na besedě pana Poláčka s prvňáčky. Dětem se povídání moc líbilo. Pověstnou třešničkou na dortu byla autogramiáda a milé dárečky. Pane Poláčku, děkujeme a těšíme se napříště.
Karasova obecní knihovna Hutisko-Solanec
 • Přednáška na téma „Život v mrtvém dřevu“
  Vhodné pro předškolní děti a žáky nižšího stupně základní školy.

Přibližně hodina interaktivního povídání o stromech, mrtvém dřevě a jeho užitku, o rostlinách a živočiších, kteří jsou svým způsobem života na mrtvé dřevo vázáni. Vše v návaznosti na vydanou knihu s názvem „Ve starém dubu neznají nudu“.

Obsah přednášky:

 • Jaké známe stromy.
 • Co je mrtvé dřevo.
 • K čemu je mrtvé dřevo dobré.
 • Jaké organismy mrtvé dřevo potřebují k životu.
 • Představení zmiňované knihy.
 • Diskuze.
 • Každý posluchač obdrží malý dárek.

Kde jsem už byl

Např. ZŠ Hradec nad Moravicí, MŠ Branka u Opavy, MŠ Sluníčko Opava Jaktař, MŠ Velké Hoštice, MŠ Hroncova Praha, Dětská skupina Sdružeňáček Krnov, ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec, ZŠ a MŠ Dolní Životice, MŠ Vidče.

Praktické informace

Co k přednášce potřebuji?

Interaktivní tabuli nebo větší televizi (popř. projektor) včetně propojovacího kabelu mezi přístrojem a notebookem.

Pro kolik dětí?

Ideální počet posluchačů je max. 25, při vyšším počtu je nutno udělat přednášek více. 

Cena přednášky?

Dle individuální dohody (podle počtu tříd, místa konání aj.).

Autor přednášek

Jmenuji se Rostislav Poláček a jsem autorem (zatím) tří knih (nejen) pro děti. 

Díky rodičům mě knihy různých žánrů provázejí již od dětství. Zřejmě bylo jen otázkou času, kdy si splním vlastní sen a napíši já svou první knihu. Ale o čem ta první bude?  

K vyřešení tohoto rébusu mi dopomohlo studium na VŠB-TUO, kde v rámci studia jsem již od počátku směřoval své zájmy k přírodním vědám a k samotné přírodě jako takové. Zejména jsem propadl bezobratlým živočichům, konkrétně pak blanokřídlému hmyzu, který mě doprovázel po celých 8 let studia. 

A tak téma první knihy bylo rázem vyřešeno. Příroda, hmyz a jejich ochrana, hmyzí domečky, zvyšování povědomí čtenářů o těchto užitečných pomocnících. A kde jinde se zájmem a učením začít, nežli od těch nejmenších, od dětí.

A tak postupně vznikají nejen knihy z hmyzího světa, ale také vzdělávací a zábavné přednášky pro děti. Těším se, že se na některé z nich s vámi a vašimi dětmi uvidím. 
Rosťa (Bombus) P.